Alergologicko-imunologická ambulance pro děti Ostrava

Alergologie ŠKOPKOVÁ s.r.o.

Astma a sport - program konrefence 2011

PÁTEK 13.5.2011

Intenzivní zátěž - fyziologické hledisko

 • - 15:00 – 15:30 hod. + 10 min. diskuze
 • - Oddělení tělovýchovného lékařství 2 LF , UK , FN Motol , Doc. MUDr. Jiří RADVANSKÝ , CSc

Diferenciální dg dušnosti vyvolaná námahou

 • - 15:40 – 16:00 hod. + 10 min. diskuze
 • - Alergologie , interní hepatogastroenterologická klinika MU , FN Brno , MUDr. Bronislava NOVOTNÁ , PhD
 • - 16:00 – 16:30 hod.
 • - přestávka , káva + občerstvení

Etiopatogeneze zátěžového astmatu , nefarmakologická prevence

 • - 16:30 – 17:00 hod. + 10 min. diskuze
 • - Fakulta sportovních studií , MU Brno , Prof. MUDr. Jan NOVOTNÝ , CSc

Námaha a astma u dětí

 • - 17:10 – 17:40 hod. + 10 min. diskuze
 • - Odd. alergologie a klinické imunologie , ÚVN Praha , MUDr. Jiří NOVÁK
 • - 19:00 hod.
 • - večeře a společenský program ve skanzenu
SOBOTA 14.5.2011

Plicní funkce a sport z pohledu pneumologa

 • - 8:30 – 8:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - Odd. funkční diagnostiky , Ostrava , MUDr. Jana SATINSKÁ - KOCIANOVÁ

Astma , sport a doping

 • - 9:00 – 9:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Antidopingový výbor ČR , MUDr. Tomáš PAUL
 • - 9:30 – 10:00 hod.
 • - přestávka , káva + občerstvení , vystěhování se z pokojů

Respirační fyzioterapie

 • - 10:00 – 10:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Rehabilitační odd. , FN Brno , MUDr. Slávka KOŠTIALOVÁ , prim. MUDr. Jana ROUBALOVÁ
VI. SETKÁNÍ MLADÝCH ALERGOLOGŮ A KLINICKÝCH IMUNOLOGŮ

Dechová rehabilitace u dětí po odstranění adenoidní vegetace

 • - 10:30 – 10:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - Katedra fyzioterapie , FTK UP Olomouc , Mgr. Kateřina NEUMANOVÁ , Mgr. Jakub ZATLOUKAL

Vliv intenzivní fyzické zátěže na zastoupení subpopulací dendritických buněk v periferní krvi vrcholových sportovců

 • - 11:00 – 11:30 hod. + 10 min. diskuze
 • - Ústav imunologie UK 1LK a FN v Motole , MUDr. Michal PODRAZIL
 • - 12:00 hod.
 • - ukončení , oběd

  Těšíme se na setkání s Vámi v Rožnově
MUDr. Bronislava NOVOTNÁ
Fakultní nemocnice Brno
Za organizátory:

MUDr. Olga ŠKOPKOVÁ
Fakultní nemocnice Ostrava

.

Registr lékařůArteria.cz