Alergologicko-imunologická ambulance pro děti Ostrava

Alergologie ŠKOPKOVÁ s.r.o.

VÝŽIVA Z RŮZNÝCH POHLEDŮ - program konference 2012

PÁTEK 25.5.2012

Zahájení - konference tradičně organizována pod záštitou ČSAKI

 • - 15:00 hod.
 • - předseda ČSAKI , Doc. MUDr. Vít PETRŮ , CSc

Vliv nutrice na funkci imunitního systému

 • - 15:00 – 15:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Odd. imunologie a alergologie , Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě , RNDr. Alexandra LOCHMANOVÁ , PhD

Kontrola potravin zaměřená na přítomnost a označování alergenních složek

 • - 15:30 – 15:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - vedoucí oddělení kontroly , Ústřední inspektorát SZPI , Ing. Jiří KOUDELKA
 • - Státní zemědělská a potravinářská inspekce Brno , Ing. Kateřina PAVELKOVÁ
 • - 16:00 – 16:20 hod.
 • - přestávka , káva + občerstvení

Výživa kojence ve vztahu k prevenci  alergie a astmatu

 • - 16:20 – 16:40 hod. + 10 min. diskuze
 • - Alergologie a klinická imunologie ÚVN Praha , MUDr. Jiří NOVÁK

Vitamin D ve výživě našich dětí

 • - 16:50 – 17:10 hod. + 10 min. diskuze
 • - Dětská poklinika FN Motol , Praha , Prim. MUDr. Petr TLÁSKAL , CSc

Vitamin D , alergie, imunita, autoimunita

 • - 17:20 – 17:35 hod. + 10 - 15 min. diskuze
 • - Alergologie , Interní gastroenterologická klinika, MU , LF , FN Brno , MUDr. Bronislava NOVOTNÁ , PhD
 • - 18:00 hod.
 • - konec odborného programu
 • - 19:00 hod.
 • - večeře a společenský program ve skanzenu
SOBOTA 26.5.2012

Novinky v etiopatogenezi a léčbě obezity

 • - 8:30 – 8:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - Endokrinologický ústav Praha , Doc. MUDr. Vojtěch HAINER , CSc

Metabolický syndrom , výživa a pohybová aktivita

 • - 9:00 – 9:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Odd. tělovýchovného lékařství 2 LF , UK , FN Motol , Doc. MUDr. Jiří RADVANSKÝ , CSc
 • - 9:30 – 10:00 hod.
 • - přestávka , káva + občerstvení , vystěhování se z pokojů

Astma a obezita

 • - 10:00 – 10:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - ÚKIA Hradec Králové , Prim MUDr. Irena KRČMOVÁ , CSc , MUDr. Eva MALÁ , PhD
VII. SETKÁNÍ MLADÝCH ALERGOLOGŮ A KLINICKÝCH IMUNOLOGŮ

Správná výživa , mýty a pověsti

 • - 10:30 – 10:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - Ústav preventivního lékařství LF , MU Brno , Mgr. Klára PAPEŽOVÁ

Kouření a výživa

 • - 11:00 – 11:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Ústav preventivního lékařství LF , MU Brno , Mgr. Veronika MLČOCHOVÁ
 • - 11:30 - 12:00 hod.
 • - ukončení , oběd , odjezd domů

  Těšíme se na setkání s Vámi v Rožnově
MUDr. Bronislava NOVOTNÁ , PhD
alergologie Interní gastroenterologická klinika
FN Brno
Za organizátory:

MUDr. Olga ŠKOPKOVÁ
alergologie, Pediatrická klinika
FN Ostrava

.

Registr lékařůArteria.cz