Alergologicko-imunologická ambulance pro děti Ostrava

Alergologie ŠKOPKOVÁ s.r.o.

LÉKOVÉ HYPERSENZITIVITY - program konference 2013

Program letošní konference a organizační pokyny jsou ke stažení zde.

PÁTEK 24.5.2013

Akce je pod záštitou a garancí České společnosti alergologie a klinické imunologie ČSAKI

 • - 15:00 hod. - zahájení

Úvod do problematiky hypersenzitivních reakcí na léky

 • - 15:00 – 15:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice na Homolce, Praha, Čáp P.

Laboratorní vyšetření lékové hypersenzitivity

 • - 15:30 – 15:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice na Homolce, Praha, Sedláčková L.
 • - 16:00 – 16:20 hod.
 • - kávová přestávka

Kožní testy u lékové alergie

 • - 16:20 – 16:40 hod. + 10 min. diskuze
 • - Oddělení alergologie a klinické imunologie, FN Královské Vinohrady, Praha, Rychnovská V.

Stupňovaný expoziční test s lokálním anestetikem – naše zkušenosti

 • - 16:50 – 17:00 hod. + 10 min. diskuze
 • - Ústav alergologie a klinické imunologie, FN sv.Anna, Brno, Pešák S.

Alergie na PNC – testování alergenních determinant v korelaci na bazotesty

 • - 17:00 – 17:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové, Krčmová I., Králíčková P., Malá E., Novosad J.

Zkušenosti s provokačními testy náhradní medikací u pacientů s aspirinovou senzitivitou

 • - 17:30 – 17:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - Alergologie, Interní gastroenterologická klinika, FN Brno, Novotná B.
 • - 18:00 hod.
 • - konec odborného programu
 • - 19:00 hod.
 • - večeře a společenský program ve skanzenu
SOBOTA 25.5.2013

Zkušenosti s testy aktivace bazofilů a dalšími testy v diagnostice lékových alergií

 • - 8:30 – 8:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - Immunia a.s. Praha, Daňková E., Havranová M., Šětinová I.

Léková hypersenzitivita - Metodický přístup a imunologické určení antigenní reaktivity tribenosidu (Glyvenolu)

 • - 9:00 – 9:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Ústav klinické imunologie a alergologie a I. dermatovenerologická klinika, LF Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny v Brně, Thon V., Zgažarová S., Chovancová Z., Jedličková H.
 • - 9:30 – 10:00 hod.
 • - kávová přestávka + vystěhování z pokojů

Polékové kožní reakce

 • - 10:00 – 10:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Dermatovenerologické odd, FN Motol, Praha, Machovcová A.

Význam terapeutického monitorování hladin léčiv (TDM) pro personalizovanou farmakoterapii

 • - 10:30 – 10:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - (1) Oddělení klinické farmakologie, Fakultní nemocnice Ostrava
 • - (2) Ústav klinické farmakologie, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
 • - Kacířová I.(1,2), Grundmann M.(2)

Implementace služby klinického farmaceuta do zdravotnického zařízení, evidence a dokumentace jeho činnosti

 • - 11:00 – 11:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Oddělení klinické farmacie, Nemocnice na Homolce, Praha, Halačová M., Černý D., Jankovská D., Dobrucká K.
VIII. SETKÁNÍ MLADÝCH ALERGOLOGŮ A KLINICKÝCH IMUNOLOGŮ

Alergie na antibiotika v dětském věku

 • - 11:30 – 11:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - Dětské oddělení Nemocnice Kolín, Alergologická ambulance, Paukert J., Kopelentová E., Charvátová M., Paukertová M., Dobiášová Š.
 • - 12:00 hod.
 • - ukončení, oběd a odjezd domů

  Těšíme se na setkání s Vámi v Rožnově
MUDr. Bronislava NOVOTNÁ , Ph.D.
alergologie, Interní gastroenterologická klinika
FN Brno
Za organizátory:

MUDr. Olga ŠKOPKOVÁ
alergologie, Pediatrická klinika
FN Ostrava

.

Registr lékařůArteria.cz