Alergologicko-imunologická ambulance pro děti Ostrava

Alergologie ŠKOPKOVÁ s.r.o.

KAPITOLY Z IMUNOPATOLOGIE - program konference 2014

Program letošní konference a organizační pokyny jsou ke stažení zde.

PÁTEK 23.5.2014

Registrace, prohlídka výstavy firem

 • - 13:00 – 15:00 hod.

Akce je pod záštitou a garancí České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

 • - 15:00 hod. - zahájení

Nádorová imunita - Vakcíny založené na dendritických buňkách pro protinádorovou imunoterapii, klinické studie

 • - 15:00 – 15:30 hod. + 10 min. diskuze
 • - Ústav imunologie 2. LF UK, FN Motol Praha, prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.

Revmatologie - Laboratorní vyšetření v revmatologii

 • - 15:40 – 16:00 hod. + 10 min. diskuze
 • - Revmatologický ústav Praha, MUDr. Marta Olejárová, CSc.

Revmatologie - Doporučené postupy pro diagnostiku a terapii SLE

 • - 16:10 – 16:30 hod. + 10 min. diskuze
 • - Revmatologický ústav Praha, MUDr. Dana Tegzová
 • - 16:40 – 17:00 hod.
 • - kávová přestávka

Revmatologie - ANCA asociované vaskulitidy – současná terapie a Národní klinický registr

 • - 17:00 – 17:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN Praha, MUDr. Zdeňka Hrušková, Ph.D.

Dermatologie - Imunopatologická autoagresivní onemocnění s kožními projevy

 • - 17:30 – 17:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - Dermatovenerologická klinika FN Brno, LFMU v Brně, MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
 • - 18:00 hod.
 • - konec odborného programu

 • - 19:00 - 00:00 hod.
 • - večeře a společenský program ve skanzenu
SOBOTA 24.5.2014

Stomatologie - Imunologicky mediovaná onemocnění dutiny ústní

 • - 8:00 – 8:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN Praha, RNDr. Štěpán Podzimek, Ph.D.

Stomatologie - Dentální materiály a imunitní systém

 • - 8:30 – 8:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN Praha, prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.

Polyglandulární autoimunitní syndromy

 • - 9:00 – 9:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Endokrinologický ústav, Praha, prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc.
 • - 9:30 – 10:00 hod.
 • - kávová přestávka + vystěhování z pokojů

Gastroenterologie - Idiopatické střevní záněty- problémy imunogenicity antiTNF terapie

 • - 10:00 – 10:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Centrum pro nespecifické střevní záněty, Interní gastroenterologická klinika FN Brno, LFMU v Brně,
    doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.

Gastroenterologie - Imunologický profil u pacientů s idiopatickými střevními záněty

 • - 10:30 – 10:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - Alergologie, Interní gastroenterologická klinika FN Brno, LFMU v Brně, MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D.

Oftalmologie - Uveitidy a systémové choroby

 • - 11:00 – 11:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Oční klinika 1.LF UK a VFN Praha, doc. MUDr. Eva Říhová, CSc.

Pneumologie - Idiopatická plicní fibróza (IPF)- nový přístup v diagnostice a léčbě.
Registry IPF a centra diagnostiky a léčby intersticiálních plicních procesů.

 • - 11:30 – 11:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - Pneumologická klinika, 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha, doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
 • - 12:00 hod.
 • - závěr sympozia, oběd a odjezd domů

  Těšíme se na setkání s Vámi v Rožnově
MUDr. Bronislava NOVOTNÁ , Ph.D.
alergologie, Interní gastroenterologická klinika
FN Brno
Za organizátory:

MUDr. Olga ŠKOPKOVÁ
alergologie, Pediatrická klinika
FN Ostrava

.

Registr lékařůArteria.cz