Alergologicko-imunologická ambulance pro děti Ostrava

Alergologie ŠKOPKOVÁ s.r.o.

ALERGIE, IMUNITA A ZDRAVÍ V PRŮBĚHU ŽIVOTA
- program konference 2016

PÁTEK 20.5.2016

Registrace, prohlídka výstavy firem

 • - 13:00 – 18:00 hod.

Ovlivnění vývoje imunity v prenatálním a perinatálním období

 • - 15:00 – 15:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Neonatologické oddělení, FN Plzeň, MUDr. Alice MOCKOVÁ, Ph.D.

Infekce v graviditě

 • - 15:30 – 15:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - Praha, MUDr. Zuzana ČEPICKÁ LÍBALOVÁ

Očkování a gravidita

 • - 16:00 – 16:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, doc. MUDr. Tomáš BINDER, CSc.
 • - 16:30 – 16:50 hod.
 • - kávová přestávka

Nezralý novorozenec a respirační problémy

 • - 16:50 – 17:10 hod. + 10 min. diskuze
 • - Neonatologické oddělení, FN Motol, Praha, doc. MUDr. Petr ZOBAN, CSc.

Poruchy imunity u dětí, často nemocné dítě

 • - 17:20 – 17:40 hod. + 10 min. diskuze
 • - Ústav imunologie, 2.LF UK a FN Motol, Praha, MUDr. Radana ZACHOVÁ
 • - 17:50 – 18:00 hod.
 • - závěr odborného programu

 • - 19:00 - 00:00 hod.
 • - večeře a společenský program ve Skanzenu
SOBOTA 21.5.2016

Registrace

 • - 7:30 – 12:00 hod.

Dítě v alergologicko - imunologické ambulanci – problémy

 • - 8:00 – 8:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Ústav imunologie, 2.LF UK a FN Motol, Praha, MUDr. Andrea POLOUČKOVÁ

Výživa a dítě s alergií

 • - 8:30 – 8:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - Immuno-Flow s.r.o. Praha, MUDr. Simona BĚLOHLÁVKOVÁ

Nejčastější onemocnění, která se projevují v adolescentním věku

 • - 9:00 – 9:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK Praha; Pediatrická klinika IPVZ a 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha - Krč, dorostová ambulance, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc.
 • - 9:30 – 10:00 hod.
 • - kávová přestávka + vystěhování z pokojů

Astma adolescentů

 • - 10:00 – 10:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Pediatrická klinika, FN Olomouc, MUDr. Martin ZÁPALKA, Ph.D.

Co je stárnutí z hlediska patofyziologie

 • - 10:30 – 10:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, LF MU a FN Brno, prof. MUDr. Hana MATĚJOVSKÁ-KUBEŠOVÁ, CSc.

Imunitní systém a stárnutí

 • - 11:00 – 11:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Alergologie, Interní gastroenterologická klinika MU, FN Brno, MUDr. Bronislava NOVOTNÁ, Ph.D.

Alergie a astma ve stáří

 • - 11:30 – 11:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - Ústav klinické imunologie a alergologie, UK, FN Hradec Králové, MUDr. Irena KRČMOVÁ, CSc.
 • - 12:00 hod.
 • - závěr sympozia, oběd a odjezd domů

  Těšíme se na setkání s Vámi v Rožnově!
MUDr. Bronislava NOVOTNÁ , Ph.D.
alergologie, Interní gastroenterologická klinika
FN Brno
Za organizátory:

MUDr. Olga ŠKOPKOVÁ
alergologie, Pediatrická klinika
FN Ostrava

.

Registr lékařůArteria.cz