Alergologicko-imunologická ambulance pro děti Ostrava

Alergologie ŠKOPKOVÁ s.r.o.

RACIONÁLNÍ MYŠLENÍ A MEDICÍNA - konference 2017

Program letošní konference a organizační pokyny jsou ke stažení zde.

PÁTEK 19.5.2017

Registrace, prohlídka výstavy firem

 • - 13:00 – 18:00 hod.

Racionální myšlení a medicína - úvod

 • - 15:00 – 15:10 hod.
 • - Alergologie, interní gastroenterologická klinika, MU, FN Brno, MUDr. Bronislava NOVOTNÁ, Ph.D.

Placebo tisíckrát jinak aneb alternativní medicína

 • - 15:10 – 16:05 hod. + 15 min. diskuze
 • - Biofyzikální ústav, LF, MU, Brno, prof. RNDr. Vojtěch MORNSTEIN, CSc.
 • - 16:20 – 16:35 hod.
 • - kávová přestávka

Jsme loutky v rukou parazitů?

 • - 16:35 – 17:20 hod. + 15 min. diskuze
 • - Laboratoř evoluční biologie, Katedra filozofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta UK, Praha,
     Mgr. Lenka PŘÍPLATKOVÁ

Medicína založená na omylech

 • - 17:35 – 17:55 hod. + 10 min. diskuze
 • - Alergologie a klinická imunologie Praha, MUDr. Jiří NOVÁK
 • - 18:05 – 18:10 hod.
 • - závěr odborného programu

 • - 19:00 - 00:00 hod.
 • - večeře a společenský program ve Skanzenu
SOBOTA 20.5.2017

Registrace

 • - 7:30 – 12:00 hod.

Jsou biopotraviny opravdu zdravější?

 • - 8:00 – 8:45 hod. + 15 min. diskuze
 • - Přírodovědecká fakulta UK, Praha, prof. RNDr. Zdeněk OPATRNÝ, CSc.
 • - 9:00 – 9:30 hod.
 • - kávová přestávka + vystěhování z pokojů

Iracionalita na internetu a sociálních sítích

 • - 9:30 – 10:15 hod. + 10 min. diskuze
 • - VŠE Praha, Katedra systémové analýzy, Ing. PhDr. Antonín PAVLÍČEK, Ph.D.

Mýty a fakta o očkování

 • - 10:25 – 11:10 hod. + 10 min. diskuze
 • - Ústav imunologie LF a FN Olomouc, Mgr. Michal KŘUPKA, Ph.D.

Tak zvané alternativní psychoterapie

 • - 11:20 – 12:05 hod. + 10 min. diskuze
 • - Fakulta sociálních studií, MU, Brno, prof. PhDr. Zbyněk VYBÍRAL, PhD.
 • - 12:15 – 12:25 hod.
 • - závěr sympozia, oběd a odjezd domů

  Těšíme se na setkání s Vámi v Rožnově!
MUDr. Bronislava NOVOTNÁ , Ph.D.
alergologie, Interní gastroenterologická klinika
FN Brno
Za organizátory:

MUDr. Olga ŠKOPKOVÁ
alergologie, Pediatrická klinika
FN Ostrava

.

Registr lékařůArteria.cz