Alergologicko-imunologická ambulance pro děti Ostrava

Alergologie ŠKOPKOVÁ s.r.o.

EOZINOFIL V KLINICKÝCH SOUVISLOSTECH
- program konference 2018

Program letošní konference a organizační pokyny jsou ke stažení zde.

PÁTEK 18.5.2018

Registrace, prohlídka výstavy firem

 • - 13:00 – 18:00 hod.

Eozinofil - buňka mnoha tváří - úvod

 • - 15:00 – 15:30 hod. + 10 min. diskuze
 • - Dětská klinika LF UP v Olomouci, FN Olomouc, prof. František KOPŘIVA, Ph.D.

Eozinofil v interním lékařství - Diferenciální diagnostika eozinofilie v hematologické ambulanci

 • - 15:40 – 16:10 hod. + 10 min. diskuze
 • - Interní hematologická a onkologická klinika LF MU, FN Brno, MUDr. Lucie NĚMCOVÁ, prof. MUDr. Michael DOUBEK, Ph.D.
 • - 16:20 – 16:40 hod.
 • - kávová přestávka

Eozinofil v hematologii - Eozinofilie v hematologii (hypereozinofilní syndrom)

 • - 16:40 – 17:00 hod. + 15 min. diskuze
 • - IV. interní hematologická klinika LF UK, FN Hradec Králové, MUDr. Jaroslava VOGLOVÁ

Eozinofil v pneumologii - Eozinofilní astma a biologická léčba

 • - 17:15 – 17:45 hod. + 15 min. diskuze
 • - Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU, FN Brno, MUDr. Dagmar KINDLOVÁ
 • - 18:00 – 18:05 hod.
 • - závěr odborného programu

 • - 19:00 - 00:00 hod.
 • - večeře a společenský program ve Skanzenu
SOBOTA 19.5.2018

Registrace

 • - 8:00 – 12:10 hod.

Eozinofil v alergologii-imunologii I - Eozinofil v alergologii a klinické imunologii

 • - 8:30 – 9:00 hod. + 10 min. diskuze
 • - Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, MUDr. Marta SOBOTKOVÁ, prof. MUDr. Jiřina BARTŮŇKOVÁ, DrSc.

Eozinofil v alergologii a klinické imunologii II - Eozinofily u lékové alergie - Léky indukovaný hypersenzitivní syndrom (DRESS)

 • - 9:10 – 9:30 hod. + 10 min. diskuze
 • - OKBHI a CAKI B, Nemocnice Na Homolce, Praha, MUDr. Lenka SEDLÁČKOVÁ
 • - 9:40 – 10:10 hod.
 • - kávová přestávka + vystěhování z pokojů

Eozinofil v gastroenterologii - eozinofilní ezofagitis

 • - 10:10 – 10:30 hod. + 10 min. diskuze
 • - Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové, MUDr. Jan MELEK

Eozinofil v dermatologii - Kožní choroby s účastí eozinofilů

 • - 10:40 – 11:00 hod. + 10 min. diskuze
 • - Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN Hradec Králové, doc. MUDr Karel ETTLER, CSc.

Eozinofilie u infekčních chorob

 • - 11:10 – 11:30 hod. + 10 min. diskuze
 • - Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze, MUDr. RNDr. František STEJSKAL, Ph.D.

Eozinofil – u syndromu NSA hypersenzitivity (alergologie, ORL a pneumologie)

 • - 11:40 – 12:00 hod. + 10 min. diskuze
 • - Alergologie, Interní gastroenterologická klinika LF MU, FN Brno, MUDr. Bronislava NOVOTNÁ, Ph.D.
 • - 12:10 – 13:00 hod.
 • - závěr sympozia, oběd a odjezd domů

  Těšíme se na setkání s Vámi v Rožnově!
MUDr. Bronislava NOVOTNÁ , Ph.D.
alergologie, Interní gastroenterologická klinika
FN Brno
Za organizátory:

MUDr. Olga ŠKOPKOVÁ
alergologie, Pediatrická klinika
FN Ostrava

.

Registr lékařůArteria.cz