Alergologicko-imunologická ambulance pro děti Ostrava

Alergologie ŠKOPKOVÁ s.r.o.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ - program konference 2019

Program letošní konference a organizační pokyny jsou ke stažení zde.

PÁTEK 24.5.2019

Registrace, prohlídka výstavy firem

 • - 13:00 – 18:00 hod.

Životní prostředí a zdraví - úvod

 • - 15:00 hod.
 • - Alergologie, Interní gastroenterologická klinika, MU, FN Brno, MUDr. Bronislava NOVOTNÁ, Ph.D.

Toxické látky v prostředí a jejich vliv na prostředí a zdraví člověka

 • - 15:00 – 15:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - RECETOX (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí)
 • - CzechGlobe (Cetrum pro výzkum globální změny), AV ČR, Brno
 • - Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, Prof. RNDr. Ivan HOLOUBEK, CSc.

Kvalita pitné vody v České republice a její vliv na zdraví

 • - 15:30 – 15:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - Státní zdravotní ústav
 • - Centrum zdraví a životního prostředí, Oddělení hygieny vody, Praha, MUDr. František KOŽÍŠEK, CSc.

Znečištění půdy a odpady

 • - 16:00 – 16:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Státní zdravotní ústav, Praha, MUDr. Magdalena ZIMOVÁ, CSc.
 • - 16:30 – 17:00 hod.
 • - kávová přestávka

Vliv plísní na alergické a jiné nemoci člověka

 • - 17:00 – 17:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Alergologie a klinická imunologie, Nový Jičín, MUDr. Pavel MACHÁČEK

Alergická bronchopulmonální aspergilóza - diagnóza na kterou se málo myslí

 • - 17:30 – 17:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - Klinika nemocí plicních a TBC, MU a FN Brno, MUDr. Dagmar KINDLOVÁ
 • - 18:00 – 18:05 hod.
 • - závěr odborného programu

 • - 19:00 - 00:00 hod.
 • - večeře a společenský program ve Skanzenu
SOBOTA 25.5.2019

Registrace

 • - 8:00 – 12:10 hod.

Klimatická změna a její předpokládaný vliv na zdraví

 • - 8:00 – 8:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Český hydrometeorologický ústav, Ústí nad Labem
 • - Fakulta životního prostředí, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Mgr. Martin NOVÁK

Lesní hospodářství

 • - 8:30 – 8:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - Česká lesnická společnost, Ing. Pavel DRAŠTÍK

Endokrinní disrupce v prostředí a v lidské populaci

 • - 9:00 – 9:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - RECETOX (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí)
 • - Přírodovědecká fakulta MU, Brno, Doc. Mgr. Klára HILSCHEROVÁ, Ph.D.

Přehled zdrojů a expozičních cest různých endokrinních disruptorů

 • - 9:30 – 9:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - RECETOX (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí); Přírodovědecká fakulta MU, Brno
 • - RNDr. Ondřej MIKEŠ, Ph.D.; Doc. Mgr. Klára HILSCHEROVÁ, Ph.D.; Doc. RNDr. Pavel ČUPR, Ph.D.
 • - 10:00 – 10:30 hod.
 • - kávová přestávka + vystěhování z pokojů

Infekční choroby v populaci ČR - aktuální pohled

 • - 10:30 – 10:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Protiepidemický odbor, MUDr. Renata CIUPEK

Epidemiologie importovaných nákaz v ČR

 • - 11:00 – 11:20 hod. + 10 min. diskuze
 • - Od. epidemiologie infekčních nemocí, C. epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha, MUDr. Michaela ŠPAČKOVÁ
 • - Nár. referenční centrum pro analýzu epidemiologických dat, Od. biostatistiky, Státní zdravotní ústav, Pha, PhDr. Martin GAŠPÁREK

Klinické projevy importovaných nákaz

 • - 11:30 – 11:50 hod. + 10 min. diskuze
 • - Infekční oddělení KN Liberec, Ústav imunologie a mikrobiologie 1.LF UK a VFN, Praha
 • - Klinika infekčních nemocí 2 LF, UK, Praha a Nemocnice Na Bulovce, Praha, MUDr. RNDr. František STEJSKAL, Ph.D.
 • - 12:10 – 13:00 hod.
 • - závěr sympozia, oběd a odjezd domů

  Těšíme se na setkání s Vámi v Rožnově!
MUDr. Bronislava NOVOTNÁ , Ph.D.
alergologie, Interní gastroenterologická klinika
FN Brno
Za organizátory:

MUDr. Olga ŠKOPKOVÁ
alergologie, Pediatrická klinika
FN Ostrava

.

Registr lékařůArteria.cz