Alergologicko-imunologická ambulance pro děti Ostrava

Alergologie ŠKOPKOVÁ s.r.o.

ALERGICKÁ RÝMA

Rozlišujeme dvě základní formy alergické rýmy:

 • - sezónní alergická rýma
 • - celoroční alergická rýma

SEZÓNNÍ ALERGICKÁ RÝMA

Sezónní alergická rýma

je známa pod pojmem "senná rýma" , což je poněkud nepřesné , neboť se jedná o alergii na pyly. Proto se správně označuje jako polinóza či sezónní pylová alergie.

Pylová zrnka obsahují alergizující bílkoviny. Mohou být roznášena větrem (větrosprašné rostliny) nebo hmyzem (hmyzosprašné rostliny).

Pyly větrosprašných rostlin jsou častější příčinou alergie. Přenášejí se i na velké vzdálenosti. Toto vysvětluje , proč někteří lidé reagují alergicky na pyly rostlin , které se v jejich bezprostřední blízkosti nevyskytují.

Pyly hmyzosprašných rostlin se v ovzduší vyskytují v malém množství a šíří se jen na malé vzdálenosti.

HLAVNÍ DRUHY ROSTLIN , KTERÉ MOHOU BÝT PŘÍČINOU PYLOVÉ ALERGIE

Trávy - pýr , srha kostřava , medyněk , jílek , kukuřice , lipnice , bojínek , rákos , psárka
Dřeviny - bříza , habr , jírovec , dub , cypřiš , javor , jasan , buk , kaštanovník , olše , vrba , ořešák , líska , olivovník , jilm , topol , platan , lípa
Byliny - pelyněk , řepka , hořčice , tolice , vojtěška , drnavec , jitrocel , ambrózie , jetel

PYLOVÁ SEZÓNA

V našich klimatických podmínkách ji můžeme rozčlenit do tří období:
Jarní období - v ovzduší se vyskytují hlavně pyly dřevin
Letní období - převaha pylů trav
Podzimní období - hlavně pyly vysokobylinných plevelů

Průběžné informace o výskytu pylů v konkrétním období roku podává Pylová informační služba , která má sídlo v Brně a monitoruje je na 12 stanicích po celém území ČR.

PŘÍZNAKY PYLOVÉ ALERGIE

Příznaky pylové alergie

Alergická rýma se může projevit silným svěděním očí , nosu a pocitem svědění a pálení v krku , rovněž silným vodnatým výtokem nebo naopak ucpáním nosu , které brání dýchání nosem. Časté jsou záchvaty kýchání , někdy i kašle. Mohou se zhoršit projevy atopického ekzému.

Komplikací může být dočasná ztráta čichu , chuti , zánět vedlejších nosních dutin a rozvinutí astmatu (zejména ve vlhkém létě).

MOŽNOSTI OCHRANY PACIENTŮ PŘED PYLOVÝMI ALERGENY
autor doporučení: MUDr. Ondřej RYBNÍČEK , Brno

 • Tvorba a údržba krajiny - životního prostředí:
 • - při výstavbě městských sídlišť a vysazování parků nevytvářet větší seskupení rostlin téhož druhu , tzv. monokultury
 • - do parků není vhodné vysazovat břízu , černý bez , olši , akát
 • - důraz na pečlivou údržbu trávníků - nutno vždy včas pokosit ještě před zahájením květního období a pokosenou trávu ihned odvézt - pokosené seno může být alergenně agresívnější než živá tráva. Kosení je třeba pravidelně opakovat během celého léta.
 • - bezpodmínečně zlikvidovat veškeré rumištní plochy a skládky přirozeně porostlé alergenně velmi agresívními plevely (pelyněk , ambrózie , merlíkovité ...)
 • Režim dne v pylové sezóně:
 • - omezit vycházky z domu , zvláště za slunečných a větrných dnů , maximum pylů bývá v ovzduší kolem poledne , nejvhodnější částí dne pro pohyb mimo domov je časné ráno
 • - omezit větrání , větrat přes vlhké prostěradlo nebo alespoň přes sousední místnost
 • - během sezóny využívat v domácnosti i na pracovišti dle možnosti čističe vzduchu
 • - při jízdě autem nevětrat oknem , ale pořídit si vzduchový filtr
 • - pro vycházky využít déšť a vycházky těsně po dešti , kdy je v ovzduší minimální množství pylu
 • - pro alergické děti jsou naprosto nevhodné školní brigády na poli , či sběr léčivých rostlin a podobné aktivity
 • - vhodný je pobyt u vodních ploch , raději s písečnými nebo kamenitými okraji , vyhýbat se zatravněným břehům
 • - vyhýbat se okraji lesa , který funguje jako filtr , ve kterém se pyl koncentruje , naopak uvnitř lesa bývá pylu velmi málo
 • - sledovat hlášení Pylové informační služby o průběhu pylové sezóny ve sdělovacích prostředcích a podle možností vycestovat v kritickém období do klimaticky výhodnějšího prostředí (na horách bývá pylová sezóna o 1-3 týdny zpožděná , naopak u moře se směrem k jihu Evropy zvětšuje předstih sezóny); vhodný časový plán dovolené
 • - sledovat kdy a kde se objevují potíže - důležité jak pro stanovení a upřesnění diagnózy , tak pro vedení léčby
 • - základem symptomatické léčby v pylové sezóně jsou nesedativní antihistaminika , která se dle potřeby kombinují s dalšími (převážně lokálními) léky

CELOROČNÍ ALERGICKÁ RÝMA

Celoroční alergická rýma

Příznaky se vyskytují v průběhu celého roku.

Příčiny - mohou ji způsobovat roztoči v domácím prachu. Velmi agresivní jsou i alergeny domácích zvířat - zejména kočky. Jindy je příčina v profesním prostředí nebo je spojena s určitými činostmi (pekaři , zemědělci , ošetřovatelé zvířat , chemici , lakýrníci , malíři apod.).

Příznaky - otok nosní sliznice , který vede k zneprůchodnění nosních průduchů , dále kýchání a čirý , vodnatý výtok. Nejsou většinou tak náhlé a prudké jako u rýmy pylové , ale bývají velmi obtěžující. I zde je riziko možného vzniku astmatu.

.

Registr lékařůArteria.cz